Jak odstranit poškozené kachlíky

Nejčastější opravou jakékoli obložené plochy je výměna prasklého nebo rozbitého kachlíku. I když mají kachlíky povrch poměrně tvrdý, lze je neúměrným fyzickým zatížením poškodit. Někdy to může být způsobeno prostě jen jejich horší kvalitou, která se časem projeví prasklinami. Výměna kachlíku je poměrně jednoduchá záležitost a Ize ji uskutečnit bez poškození okolního obkladu.

Někdy lze poškozený kachlík z obkladu vyjmout snadno, nejčastěji to ale zabere více času – i když je kachlík rozbitý, lepidlo přidržující jeho jednotlivé části může držet ještě velmi pevně.

  1. Odstraňte vyškrábáním spárovací hmotu podél okrajů rozbitého kachlíku. Dejte pozor, abyste nepoškodili okraje sousedních kachlíků
  2. Do poškozeného kachlíku vyvrtejte větší počet malých děr, abyste ho narušili a zeslabili. Při vrtání používejte brýle jako ochranu před odletujícími střepinkami.
  3. Pomocí úzkého sekáče a kladiva , postupně odlomte kusy poškozeného kachlíku. Pozor, abyste sekáčem nenarušili omítku pod kachlíkem. Jakmile je odstraněna část úlomků, Ize snáze naklonit ostří sekáče podél povrchu omítky tak, aby směřovalo pod zbylé, dosud neuvolněné střepy.

Vsazení nového kachlíku

V porovnání s odstraněním starého kachlíku je vsazení nového poměrně jednoduchá operace. Potřeba náhrady rozbitých kachlíků je právě důvodem, proč se doporučuje schovat si po obložení stěny několik kusů náhradních kachlíků; sehnat stejné kusy po delší době může být nesnadné.

  1. Špachtlí odstraňte ze stěny všechny zbytky starého lepidla a zbylé úlomky rozbitého kachlíku, aby povrch omítky byl pokud možno rovný.
  2. Na zadní stranu nového kachlíku naneste lepidlo a kachlík opatrně usad’te do mezery v obkladu.
  3. Přiložením dřevěné latě přes povrch nového kachlíku a sousední kachlíky se přesvědčete, že kachlík je usazen v rovině s ostatními. Případnou úpravu jeho polohy udělejte ještě před zaschnutím lepidla.
  4. Do spár kolem nového kachlíku zasuňte kolmo k povrchu spárové kříže, aby spáry byly rovnoměrné. Po zaschnutí lepidla spárové kříže vyjměte a obvod nového kachlíku vyspárujte.
Budeme rádi, když se podělíte o své zkušenosti.

Přidat komentář

Všeuměl.cz
Logo