Jak na ošetření stěn napadených plísní

Na suchém povrchu stěn nemají plísně šanci. Vlkhost na stěnách je často způsobena kondenzací vodní páry nebo u zdiva, které se dotýká zeminy, jako důsledek poškození izolace. Hlavní příčinou srážení vodních par je nedostatečná tepelná izolace – hlavně v oblasti tepelných mostů (u stropu, rohy, okna …).

Vlhkost na zdech

Základní pravidlo – odstranění vlhkosti

  • větrejte pravidelně několikrát denně (3-5 minut)
  • větrejte i v zimě i za deště (venkovní vzduch má méně vlhkosti než ten náš)
  • zavírejte dveře do ohrožených místností – zabráníte v přístupu vlhkému vzduchu z kuchyně a koupelny
  • nesušte v ohrožených místnostech prádlo
  • nevytápěné místnosti napadené plísní alespoň temperujte
  • vyvětrejte také po sprchování nebo koupeli, případnou vlhkost z kachliček setřete gumovou stěrkou
  • ohrožená místa často uklízejte a čistěte – na vlhkých místech se více usazuje prach a nečistoty
  • k ohroženým stěnám nestavte nábytek, nebo nechte alespoň 10 cm místo mezi nábytkem a zdí

V mnoha případech tato opatření mohou zabrat. Jestliže už nehrozí další plesnivění, důkladně odstraňte starou plíseň – např. vlhkým hadrem s použitím čistícího prostředku obsahujícího chlór. Jen v mimořádných případech je nutno odstranit omítku. Jestiže se plíseň vyskytla pod tapetou – musí se tapeta vyměnit. Použijeme pak lepidlo na tapety s obsahem fungicidních látek.

Preventivně proti plísním působí čištění ploch alkoholem, roztokem sody, čpavkem nebo octem. Zvláště u napadení spár keramických obkladů koupelen a kuchyní by mělo být zajištěno pravidelné ošetření. Není nutné používat výrobcem doporučené spreje proti plísním. Jsou sice při počátečním použití vysoce účinné, avšak většinou nejsou moc zdraví prospěšné. Chrání jen chvíli a neodstraňují příčinu. V mimořádných případech se jejich použití ale nevyhneme.

Pokud výše popsaná opatření nezabírají, měli byste z ohroženého prostoru odstranit všechny oragnické látky, tedy také tapety, lepidla i syntetické disperzní barvy, které poskytují plísním potravu. Používejte vápenné nebo silikátové barvy, které však nedrží na dnes velmi rozšířených podkladech natřenýchdisperzími barvami. U takových podkladů použijte disperzní silikátové barvy, které obsahují pouze minimální disperzní podíl.

Problém s vlhkostí a plísněmi odstraní vnější izolace

Téměř ve všech případech lze tento problém odstranit účinnou vnější izolací, jejíž zásluhou stoupne povrchová teplota na vnitřním povrchu stěn , a zabrání se tak kondenzaci. Rovněž vnitřní izolaze zajistí zvýšení povrchové teploty stěn. Avšak pokud zůstanou betonové stropy neizolované, může se tento problém při použití vnitřních izolací za určitých okolností ještě zhoršit. Povrchová teplota betonového stropu kolem obvodové zdi klesne, takže vzniká riziko, že strop bude i nadále plesnivět. V případě pochybností vyhledejte odbornou radu.

To platí i tehdy, kdy byl vznik plísňového napadení vyvolán kontaktem se zemní vlhkostí. V tomto případě tvorbu plísně trvale odstraní pouze odborná sanace zdiva.

Budeme rádi, když se podělíte o své zkušenosti.

Přidat komentář

Všeuměl.cz
Logo